Nhà hàng hải sản rộng 5000m2 sắp khai trương tại Sài Gòn cần tuyển nhiều vị trí