Chương trình khuyến mãi CỰC SỐC dịp cuối năm 2018 tại Nhà hàng ẩm thực 316