06/01/2022 TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG NHÀ HÀNG ẨM THỰC 79